вівторок, 12 березня 2019 р.

ЗНО, Профільний рівень 11 клас 2018-2019 н.р.,


Узагальнення. Екосистема.

·         1. Природна система, утворена живими організмами та середовищем їхнього існування…(екосистема).
·         2. Організм, не здатний продукувати органічну речовину з неорганічної…(Гетеротроф).
·         3. Організм, який в екологічних системах виконує функцію розкладу органічних речовие до неорганічних…(Редуцент).
·         4. Організм, що належить до екологічної групи, представники якої продукують органічну речовину… (Продуцент)
·         5. Організм-фотосинтетик…(Автотроф).
·         6. Представник екологічної групи організмів, які споживають готову органічну речовину…(Консумент).
·         7. Зміни в біогеоценозах, пов’язані зі змінами пори року, називають… (сезонними).
·         8. Закономірний спрямований процес зміни одного біогеоценозу іншим називають… (Сукцесією).
·         9. Заселення організмами нових місць існування називають…(Первинними сукцесіями)
·         10. Послідовний ряд угрупувань, які поступово змінюють один одного в сукцесії, називають…(Сукцесійною серією)

неділя, 10 березня 2019 р.

Профільний рівень 10 клас 2018-2019 н.р., ФОТОСИНТЕЗ САМОСТІЙНА РОБОТА


Заповнити таблицю: Порівняння етапів фотосинтезу

Світлова фаза
Темнова фаза
Місце протікання процесів
Мембрани тилакоїдів
Строма хлоропласта
Умови


Світло
Наявність світла не обов'язково
Необхідні речовини
Вода, вуглекислий газ, АДФ, НАДФ
Вуглекислий газ, АТФ, НАДФ-Н,

Процеси, що відбуваються на даному етапі

Фотоліз води,
Нециклічні фосфорилювання (утворення АТФ)
Цикл Кальвіна
 Що утворюється?
Кисень (віддаляється в атмосферу), АТФ, НАДФ-Н.
Глюкоза, АДФ, НАДФ

Заповнити таблицю: Порівняння етапів фотосинтезу

Світлова фаза
Темнова фаза
Місце протікання процесів

УмовиНеобхідні речовиниПроцеси, що відбуваються на даному етапі


 Що утворюється?Довідка:
·         Місце протікання процесів: строма хлоропласта, мембрани тилакоїдів         
·         Умови: наявність світла не обов'язково, світло
·         Необхідні речовини: АТФ,  вода, вуглекислий газ, АДФ, НАДФ,  НАДФ-Н
·         Процеси, що відбуваються на даному етапі: Фотоліз води, Цикл Кальвіна, нециклічні фосфорилювання (утворення АТФ)
·         Що утворюється? Глюкоза, НАДФ, Кисень (віддаляється в атмосферу), АТФ, НАДФ-Н, АДФ

 1.                  Фотоліз води відбувається у фазу фотосинтезу: а) світлову; б) темнову; в) і світлову, і темнову

2.                  Вирости внутрішньої мембрани мітохондрій називають: а) грани; б) кристи; в) матрикс; г) ламели.
3.                  У темнову фазу фотосинтезу відбуваються процеси: а) утворення атомів Гідрогена; б) синтез глюкози; в) утворення молекулярного кисню; г) синтез АТФ.
4.                  У світлову фазу фотосинтезу відбуваються процеси: а) утворення атомарного Гідрогену; б) синтез глюкози; в) утворення молекулярного кисню; г) синтез АТФ.
5.                  У темнову фазу фотосинтезу: а) фотон переводить молекулу хлорофілу в збуджений стан; б) з Гідрогена і оксиду карбону утворюються вуглеводи; в) розщеплюється молекула води; утворюється молекулярний кисень
6.                  Заповніть пропуски в наведеному сумарному рівнянні реакції фотосинтезу: 6СО2 + ... → С6Н12О6 + ... 1) 6О2; 6Н2О; 2) 2АТФ; 6О2; 3) 6Н2О; 6О2.
7.                  Які речовини утворюються в процесі фотосинтезу? 1) СО2 і Н2О; 2) глюкоза, АТФ і О2; 3) білки, РНК, ДНК.
8.                  Які з перерахованих ознак характерні для темнових реакцій фотосинтезу? 1) для їх здійснення потрібна повна відсутність світла та наявність Н2О; 2) протікають швидше світлових і супроводжуються виділенням О2; 3) для їх протікання світло не обов’язкове, потрібен СО2.
9.                  Якій перший вільний вуглевод утворюється при фотосинтезі? 1) глюкоза; 2) цукроза; 3) крохмаль.
10.              Характерною властивістю темнової стадії фотосинтезу є: 1) перетворення енергії електронів на енергію хімічних зв’язків АТФ; 2) з СО2 і атома водню, зв’язаного переносниками, з участю АТФ, синтезується глюкоза; 3) перехід електронів атома Mg в молекулі хлорофілу на вищий енергетичний рівень

понеділок, 4 березня 2019 р.

Профільний рівень 10 клас 2018-2019 н.р., ФОТОСИНТЕЗ. ТЕМНОВА ФАЗА.

Поняття ФОТОСИНТЕЗ  охоплює весь процес вцілому— від поглинання світлової енергії рослинами до утворення вуглеводів. Це дуже довга й складна й послідовність реакцій.

ТЕМНОВА ФАЗА ФОТОСИНТЕЗУ

Коли утворюється достатня кількість продуктів світлової фази (атомарний водень, молекулярний кисень і АТФ), розпочинається темнова фаза фотосинтезу.
Темнова фаза фотосинтезу (відбувається в стромі) - процес фіксації вуглеводу  може  відбуватися i на cвiтлi, i в темряві, сукупність процесів, які забезпечують відновлення СO2 до глюкози завдяки енергії АТФ та за рахунок водню від НАДФ. Основою даних перетворень є циклічні реакції (цикл Кальвіна).
Для здійснення реакцій СО2 надходить у листок з атмосфери, водень утворюється у світловій фазі в результаті фотолізу води, АТФ утворюється у світловій фазі i є джерелом енергії, крім того там постійно є п'ятивуглецеві сполуки - пентози С5, які утворюються в циклі Кельвіна (цикл фіксації СО2).

Ми розглянемо спрощений процес....
Комунальний заклад "Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 11"